TMS 19

TMS 19 – Belastad spårlägesmätning

Med TMS 19 kan man enkelt utföra en belastad spårlägesmätning med TSA direkt efter avslutat spårarbete.

Systemet är framtaget med fyra viktiga aspekter i åtanke:
• Flexibelt
• Enkelt handhavande
• Driftsäkert
• Tydlig redovisning

Med ett flexibelt system menar vi att det ska gå att montera på samtliga tunga spårgående arbetsredskap, tvåvägsmaskiner och spårfordon som uppfyller kraven på axellasten av minst fem ton.

Ni kan även välja om ni vill ha ett mobilt montage eller om det ska vara fast montage beroende på fordon eller maskin.

Enkelt handhavande är nästa viktiga punkt för oss, operatörer ute i fält ska enkelt kunna använda systemet efter en modellutbildning som tar 4 tim.

Användargränssnittet i sig är samma för alla enheter men framförandet av maskinen eller fordonet som bär mätsystemet varierar och det är därför viktigt att man förstår vilka yttre faktorer som kan komma att påverka mätningarna. TMS 19 analyserar inte bara spårläget utan håller också koll på hela utförandet av mätningen så att inte operatören eller andra faktorer ska orsaka mätfel.

Driftsäkerheten är viktig för oss, Därför är vår support tillgänglig 24/7 med snabba leveranser av reservdelar om olyckan är framme.

Tydlig redovisning av eventuella fel samt intilliggande objekt redovisas direkt efter mätningen avslutas. Mätresultatet delas enkelt till berörda personer så som projektledare, ibruktagningsbesiktningsman, tillsyningsman, etc. som där efter kan ta rätt beslut.

Mätningar kan utföras på två olika sätt, antingen efter en mätplan som i förväg har upprättats för att underlätta för operatören. Alternativt kan operatören i systemet ange vart han befinner sig och starta en mätning direkt. Oavsett om man mäter efter en förplanerad mätplan eller oplanerad mätning skiljer sig inte mätmetod eller resultat.

Först anger man sin position (km+m) alternativt låter systemet lokalisera sig själv, sedan anger man hastighetsklassen man vill mäta för samt vilka som ska få ta del av mätresultatet. Systemet är uppkopplat mot Trafikverkets E-tjänst Lastkajen och hämtar aktuell baninformation kontinuerligt.

Nu kommer systemet utföra ett självtest samt en kalibrering och därefter startar man mätningen.

Optimal mäthastighet är 10km/h. (+/-3km/h) Under mätningen har du möjlighet markera platser samt anteckningar i mätprotokollet.

Om man stöter på något hinder under pågående mätning eller man behöver kliva av spåret av någon anledning, går det bra att pausa mätningen för att sedan fortsätta och avsluta den senare.

När man nått sitt slutmål avslutar man mätningen och strax där efter skickas mätresultatet till de mottagare man angett. Mätresultatet redovisas både som graf och i Excel-format, om du missat eller vi lägga till någon som behöver ta del av resultatet går det bra att göra det här med.

I grafen ser man enkelt resultatet av mätningen samt övriga omständigheter under mätningen.

Vi redovisar idag fel så som Plan, UH1, UH2, Krit samt STOPP.

Viktigt här är att man bör ha god kännedom om både mättekniken och spårgeometri innan man börjar göra egna analyser av mätresultaten då flera olika faktorer kan avspeglas som man måste ta hänsyn till.

Val av bärare till TMS 19:

Beroende på vilken maskin eller fordon man väljer att montera systemet på krävs det mer eller mindre erfarenhet och aktivitet av operatören.

 • TSA där maskinens gummihjul i direktkontakt med rälsen driver maskinen framåt: Dessa maskiner kväver mest av operatören, beroende på om maskinen är utrustad med aktiv tryckreglering på rälsbryggan osv. enkelt sett lämpar dessa maskiner sig främst för kortare mätningar och modellutbildningen är en heldag

Samtliga maskiner nedan passar som montage där man tex. har flera olika operatörer och då erfarenheten mellan operatörerna varierar, detta då möjligheten för fel orsakat av den mänskliga faktorn är minimal.

 • TSA där maskinens spårföljarhjul driver maskinen framåt, antingen hydrauliskt eller med anliggande gummihjul
 • TSA bogserade (ex. tralla)
 • FRB, LRB & MRB
 • Spårfordon med egendrift eller bogserad

I mätprotokollet (Excel-format) redovisas följande:

 • Distans
 • Spår nr
 • Rälsförhöjning mm
 • Rälsförhöjning BIS
 • Rälsförhöjningens ojämnhet d1 mm
 • Skevning mm (6 m)
 • Skevning mm (3 m)
 • Spårvidd mm
 • Sidoläge d1 höger mm
 • Sidoläge d1 vänster mm
 • Höjdläge d1 höger mm
 • Höjdläge d1 vänster mm
 • Hastighetsklass
 • Objekt (befintliga: Växel, Trumma, Plankorsning, Spårkors)
 • Noteringar under mätning

Distansen mellan varje redovisat värde är 0,5m.

Det finns även ett blad som enbart redovisar påträffade spårlägesfel (UH2, KRIT, STOPP).

Viktigt här är att man bör ha god kännedom om både mättekniken och spårgeometri innan man börjar göra egna analyser av mätresultaten då flera olika faktorer kan avspeglas som man måste ta hänsyn till.

Montering & Kalibrering:

Förstagångsmonteringen på nytt fordon/maskin tar ca 3 arbetsdagar och då inkluderat inkörning samt kalibrering.

Innan varje mätning utför systemet en självkalibrering och om systemet identifierar förändrade värden ber den operatören att placera en tillhörande kalibreringsmall under scannrarna för att säkerställa positionen.

Utöver detta skall varje individuellt system kalibreras en gång per år, vid skadat/påkört system eller komponent, alternativt demontering av fasta komponenter av ackrediterat organ.